logo

THAILAND

logo

โรคภูมิแพ้ในน้องหมา

โรคภูมิแพ้ในน้องหมา

รู้หรือไม่ ? โรคภูมิแพ้ในน้องหมานับเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ที่ทำให้น้องหมาเกิดอาการคัน
โรคภูมิแพ้ คืออะไร และสามารถดูแลได้อย่างไรบ้าง ไปหาคำตอบพร้อมกันได้เลย !

โรคภูมิแพ้ คืออะไร ?
โรคภูมิแพ้ คือโรคที่เกิดจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสารก่อภูมิแพ้ ซึ่งส่งผลให้น้องหมาเกิดอาการคัน โดยน้องหมาแต่ละตัวอาจตอบสนองไม่เหมือนกัน ความรุนแรงของโรคจึงแตกต่างกันไปด้วย เรียกได้ว่าโรคนี้เป็นโรคแห่งความโชคร้ายที่น้องหมาบางตัวอาจป่วยได้โดยไม่รู้ตัวเลยล่ะ

โรคภูมิแพ้มีกี่ประเภท ?
โรคภูมิแพ้ที่พบเจอได้บ่อย ๆ ในน้องหมา สามารถแบ่งตามสาเหตุของการเกิดได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. โรคภูมิแพ้ผิวหนัง : เกิดจากการที่เกราะป้องกันผิวหนังอ่อนแอและถูกกระตุ้นของสารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อม เช่น ฝุ่นหรือเกสรดอกไม้ เป็นต้น มักส่งผลให้น้องหมาเกิดอาการคันที่บริเวณใบหน้า หู และหน้าท้อง

2. โรคภูมิแพ้อาหาร : เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อโปรตีนในอาหาร มักส่งผลให้น้องหมาเกิดอาการคันที่บริเวณใบหน้า ขาหนีบ หู และก้น โดยอาจพบอาการท้องเสียร่วมด้วย

3. โรคภูมิแพ้น้ำลายหมัด : เกิดจากการตอบสนองของผิวหนังต่อสารในน้ำลายหมัด มักส่งผลให้น้องหมาเกิดอาการคันที่บริเวณกลางหลัง สะโพก และขาหนัง โดยอาจพบอาการขนร่วงร่วมด้วย

4. โรคภูมิแพ้จากการสัมผัส : เกิดจากการตอบสนองของผิวหนังต่อการสัมผัสสารเคมี มักส่งผลให้น้องหมาเกิดอาการคันที่บริเวณที่ได้รับการสัมผัส เช่น อาการคันรอบก้นจากการนั่งทับน้ำยาถูพื้น เป็นต้น

โรคภูมิแพ้รักษาได้อย่างไร ?
การรักษาโรคภูมิแพ้ต้องทำการรักษาควบคู่กัน 2 ปัจจัย คือ

1. รักษาอาการคัน : มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเกาซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดแผลและการติดเชื้อแทรกซ้อน ด้วยการให้ยาแก้คันซึ่งสัตวแพทย์จะพิจารณาให้ตามความเหมาะสมจากสาเหตุและสภาพร่างกายของน้องหมา โดยในปัจจุบันมียาหลากหลายกลุ่ม รวมทั้งยาแก้คันกลุ่มใหม่ซึ่งมีความปลอดภัยสูง และออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว

2. รักษาที่ต้นเหตุ : โรคภูมิแพ้ในน้องหมาเกิดได้จากหลายสาเหตุ เมื่อทำการบรรเทาอาการคันอันเป็นสาเหตุของการเกาที่ก่อให้เกิดแผลได้ในน้องหมาแล้ว เจ้าของควรทำการรักษาที่ต้นเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอาการคันอีกในอนาคต เช่น การให้โปรแกรมป้องกันน้องหมาจากปรสิตภายนอกเพื่อป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้อันมีสาเหตุมาจากปรสิต หรือการเปลี่ยนชนิดอาหารเพื่อป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้อาหาร โดยควรทำร่วมกับการเสริมเกราะป้องกันสุขภาพน้องหมาให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการใช้แชมพูอาบน้ำสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะและให้อาหารเสริมบำรุงผิวหนัง โดยควรปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนทุกครั้งเพื่อการดูแลอย่างเหมาะสม

โรคภูมิแพ้ในน้องหมา อีกหนึ่งสาเหตุของอาการคันซึ่งทำให้น้องหมามีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี อย่าลืมดูแลน้องหมาจากโรคภูมิแพ้ตั้งแต่วันนี้ด้วยการพาพวกเขาไปรับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์และให้การรักษาอย่างเหมาะสม