logo

THAILAND

logo

โรคผิวหนังจากการติดเชื้อปรสิตภายนอก

โรคผิวหนังจากการติดเชื้อปรสิตภายนอก

เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อปรสิตต่าง ๆ จึงทำให้พบโรคผิวหนังจากการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้บ่อยตามไปด้วย โดยเชื้อปรสิตที่มักก่อให้เกิดอาการทางผิวหนังในสัตว์เลี้ยงได้แก่ เห็บ หมัด เหา และไร

ซึ่งอาการทางผิวหนังของสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อปรสิตภายนอกที่พบบ่อย ได้แก่ อาการคัน ขนร่วง ผิวหนังแดง มีรอยแผลและรอยเกาตามตัว กรณีติดเห็บหรือหมัดจำนวนมากเรามักจะเห็นเห็บหรือหมัดได้ด้วยตาเปล่า โดยเห็บจะเห็นเป็นตัวอ้วนแบนมีหลายขนาด เดินช้า เกาะติดกับผิวหนังส่วนหมัดจะเห็นเป็นตัวเรียวผอม วิ่งไว กระโดดได้และไม่ยึดเกาะกับผิวหนังสัตว์เลี้ยง ขณะที่เหาและไรมักมองเห็นยากด้วยตาเปล่า ยกเว้นไข่ที่อาจมองเห็นได้บริเวณเส้นขนของสัตว์เลี้ยง

ส่วนใหญ่แล้วหากสัตว์เลี้ยงติดเชื้อปรสิตภายนอกไม่มากและไม่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังอาจพบแค่ปัญหาผิวหนังระคายเคืองเฉพาะจุดและอาจหายเองได้ แต่สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ติดปรสิตจำนวนมากหรือมีปัญหาภูมิแพ้ผิวหนังหรือแพ้น้ำลายเห็บหมัด มักพบปัญหา ผิวหนังอักเสบรุนแรงและมีการติดเชื้อแทรกซ้อนตามมา

การรักษาโรคผิวหนังติดเชื้อปรสิตภายนอกประกอบด้วยการรักษาตามอาการ คือการให้ยาลดคันลดรอยแดง รักษาการติดเชื้อแทรกซ้อนตามชนิดของเชื้อที่ตรวจพบและที่สำคัญคือการควบคุมและกำจัดปรสิตภายนอกทั้งบนตัวสัตว์เลี้ยงเอง สัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ ที่อยู่ด้วยกันและในสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงกลับมาติดปรสิตภายนอกได้อีกในอนาคต ทั้งนี้วิธีการกำจัดและป้องกันปรสิตบนตัวสัตว์เลี้ยงที่นิยมและได้ผลดีในปัจจุบันคือการใช้ยากินแบบออกฤทธิ์นาน 35 วันเป็นประจำสม่ำเสมอ

และแม้โรคผิวหนังจากเชื้อปรสิตภายนอกอาจทำให้เกิดเพียงอาการแพ้ คัน ขนร่วง มีรอยแดง และผิวหนังติดเชื้อ ซึ่งดูเหมือนจะไม่เป็นอันตรายกับชีวิตของสัตว์เลี้ยงแต่การป้องกันปรสิตภายนอกก็ยังมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื้อปรสิตดังกล่าวสามารถเป็นพาหะของพยาธิในทางเดินอาหาร (หมัด) และพยาธิในเม็ดเลือด (เห็บ) ที่ทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตของสัตว์เลี้ยงได้