logo

THAILAND

logo

โรคผิวหนังในสุนัข
โรคที่ไม่ควรละเลยเพราะหากปล่อยไว้อาจลุกลาม

โรคผิวหนังในสุนัข

แม้โรคผิวหนังในสุนัขอาจดูไม่ใช่โรคร้ายแรงในระยะแรกและสามารถรอได้ แต่รู้หรือไม่ว่ามีสุนัขจำนวนมากที่มีปัญหาสุขภาพถึงขั้นวิกฤติ โดยเริ่มจากอาการทางผิวหนังเพียงเล็กน้อยแล้วจากนั้นค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นการดูแลรักษาโรคผิวหนังตั้งแต่ระยะแรกจึงมีความสำคัญและไม่ควรละเลยก่อนที่จะสายเกินแก้

อย่างในโรคผิวหนังกลุ่มวินิจฉัยรักษาง่ายและตอบสนองต่อการรักษาดี เช่น การติดเชื้อปรสิตภายนอกที่ใช้เพียงการกำจัดเชื้อปรสิตภายนอก การควบคุมอาการคันและรักษาการติดเชื้อแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ซึ่งหากละเลยและปล่อยไว้จนสุนัขติดเชื้อปรสิตภายนอกรุนแรงอาจทำให้เกิดอาการแพ้และติดเชื้อรุนแรงจนเป็นอันตรายกับระบบอื่นของร่างกายได้ กลุ่มโรคผิวหนังติดเชื้อแบคทีเรียเริ่มแรกอาจเป็นแค่การติดเชื้อในบริเวณเล็กและระดับตื้น แต่หากไม่ได้รับการดูแลรักษาจะทำให้การติดเชื้อขยายวงกว้างและลึกขึ้นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาลุกลามจนเกิดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดและทำให้สุนัขเสียชีวิตตามมาได้

ขณะที่โรคผิวหนังกลุ่มวินิจฉัยรักษายากใช้ระยะเวลานานและซับซ้อนกว่าอย่างในกลุ่มโรคภูมิแพ้ หากสุนัขได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกของโรคก็จะทำให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงและช่วยให้การวางแผนดูแลรักษาต่อเนื่องง่ายขึ้น ในทางกลับกันหากปล่อยไว้จนกลายเป็นภูมิแพ้เรื้อรังจะทำให้โรคทวีความรุนแรงมากขึ้น การวินิจฉัยรักษาจะยากและใช้ระยะเวลามากขึ้นต้องใช้ยาขนาดสูงขึ้น โอกาสตอบสนองต่อการรักษาน้อยลงและมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เช่นเดียวกับในโรคผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากการป่วยระบบอื่น เช่น โรคตับ โรคไต หรือเนื้องอก ที่หากเจ้าของละเลยก็จะทำให้พลาดโอกาสในการรักษาก่อนที่โรคจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นอันตรายกับชีวิตของสุนัขได้ในที่สุด

โดยสรุปแล้ว ไม่ว่าสุนัขจะเป็นโรคผิวหนังด้วยสาเหตุเบื้องลึกใดก็ตามก็สามารถลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่และเป็นอันตรายกับชีวิตของสุนัขได้ด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อพบสุนัขมีปัญหาโรคผิวหนังจึงควรพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกของโรค