logo

THAILAND

logo

สุนัขมีรังแคผิดปกติไหม

สุนัขมีรังแคผิดปกติไหม

“รังแค” คือเศษเซลล์ผิวหนังชั้นนอกที่ผลัดออกไวกว่าปกติหรือผลัดออกแล้วไม่สามารถหลุดลอกจากผิวหนังได้ตามกลไกปกติของร่างกาย ดังนั้น การพบรังแคในสุนัขจึงบ่งบอกได้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งสาเหตุของรังแคที่พบบ่อยมักเกิดจากความผิดปกติของกระบวนการผลัดเซลล์ผิวหนังที่ไวกว่าปกติพบได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อยีสต์ เชื้อรา การติดเชื้อปรสิตต่าง ๆ เป็นภูมิแพ้ผิวหนังมีความผิดปกติของฮอร์โมนหรือพันธุกรรมเกิดขึ้น

โดยลักษณะของสะเก็ดรังแค เช่น ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือลักษณะสีของรังแคที่แตกต่างกันสามารถบ่งบอกถึงสาเหตุของความผิดปกติได้คร่าวๆ เมื่อพิจารณาร่วมกับการตรวจผิวหนังทางห้องปฏิบัติการ ดังนั้นการเฝ้าสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังสุนัขอย่างใกล้ชิดสามารถช่วยให้ทราบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะแรกและช่วยในการวินิจฉัยของสัตวแพทย์ได้เป็นอย่างดี

การรักษารังแคสุนัขแบ่งเป็นการรักษาตามอาการและการรักษาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดรังแค ทั้งนี้หากสุนัขเป็นรังแคระดับน้อยและเจ้าของยังไม่สะดวกให้สุนัขเข้ารับการวินิจฉัยอย่างละเอียดอาจลองรักษาตามอาการ เช่น ใช้แชมพูยาลดสะเก็ดรังแคร่วมกับการกินยาบำรุงขน แต่หากการตอบสนองไม่ดีเท่าที่ควรแนะนำให้ตรวจผิวหนังอย่างละเอียดเพื่อค้นหาสาเหตุของการเกิดรังแคและรักษาให้ตรงจุดต่อไป