logo

THAILAND

logo

วิธีสังเกตว่าสุนัขของคุณมีอาการแพ้อาหารหรือไม่

วิธีสังเกตว่าสุนัขของคุณมีอาการแพ้อาหารหรือไม่

การแพ้อาหารในสุนัขเป็นภาวะที่ พบได้บ่อยกว่าที่หลายคนคิด ซึ่งมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากที่คาดไม่ถึงว่าสุนัขของตนเองจะแพ้อาหารจึงทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ทั้งนี้ลักษณะอาการแสดงออกที่เข้าข่ายการแพ้อาหารที่เจ้าของสามารถสังเกตได้เองที่บ้านมี 2 ระบบหลักดังต่อไปนี้

1. อาการระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ การสำรอก อาเจียน อึนิ่ม ถ่ายเหลว หรือมีการติดเชื้อในทางเดินอาหารบ่อยครั้งแบบเป็น ๆ หาย ๆ จนเจ้าของมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะมีอาการเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กแล้ว แต่ในความเป็นจริงถือว่าเป็นความผิดปกติที่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

2. อาการระบบผิวหนัง ได้แก่ ผิวหนังแดง คัน ขนร่วง มีตุ่ม ผื่นแดง รอยเกา สะเก็ดรังแค หรือมีกลิ่นตัว เป็นได้ทั้งแบบเป็นๆหายๆ เคยรักษาแล้วมีอาการดีขึ้นแต่เมื่อหยุดการรักษาก็กลับมามีอาการอีกหรือเป็นแบบเรื้อรังที่ไม่เคยรักษาหายเลยก็เป็นได้


ทั้งนี้สุนัขแต่ละตัวจะแสดงอาการแพ้อาหารที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางตัวมีอาการเฉพาะระบบทางเดินอาหาร บางตัวมีอาการเฉพาะระบบผิวหนัง บางตัวมีอาการทั้งระบบทางเดินอาหารและผิวหนัง ซึ่งการเฝ้าสังเกตอาการสุนัขอย่างใกล้ชิดนั้นมีส่วนสำคัญที่ช่วยบอกให้ทราบว่าสุนัขมีแนวโน้มแพ้อาหารหรือไม่

ซึ่งการแพ้อาหารในสุนัขส่วนใหญ่มักเป็นการแพ้สารโมเลกุลใหญ่ เช่น โปรตีนหรือสารกันเสียที่อยู่ในอาหาร กรณีสงสัยสุนัขแพ้อาหารสัตวแพทย์จะแนะนำให้ทำ ทดสอบอาหาร ซึ่งแบบเป็น 2 ช่วงคือการจำกัดอาหาร โดยให้สุนัขกินอาหารจากแหล่งโปรตีนชนิดที่ไม่เคยกินมาก่อนหรือให้กินโปรตีนตัดย่อยขนาดเล็กที่ลดการกระตุ้นให้ร่างกายแพ้ (อาหารสำเร็จรูปประกอบการวินิจฉัยภูมิแพ้อาหาร) เป็นระยะเวลา 2-3 เดือน ซึ่งหากพบว่าสุนัขมีอาการทางผิวหนังและ/หรือทางเดินอาหารดีขึ้น จะให้ทำทดสอบอาหารช่วงที่ 2 คือให้กลับมากินโปรตีนชนิดที่สงสัยว่าทำให้เกิดการแพ้ทีละชนิด แล้วสังเกตอาการทางผิวหนังและ/หรือทางเดินอาหารที่เกิดขึ้น เพื่อระบุชนิดโปรตีนที่ทำให้เกิดการแพ้และหลีกเลี่ยงการกินโปรตีนชนิดดังกล่าวในอนาคต