logo

THAILAND

logo

วิธีการวินิจฉัยและรักษาอาการคัน

วิธีการวินิจฉัยและรักษาอาการคัน

“อาการคัน” หนึ่งในอาการของโรคผิวหนังที่พบบ่อยและมักทำให้เจ้าของพาสัตว์เลี้ยงเข้าพบสัตวแพทย์ ซึ่งนับเป็นอาการที่ไม่จำเพาะและเกิดได้จากหลากหลายสาเหตุ ดังนั้นสัตวแพทย์จึงจำเป็นต้องวินิจฉัยหาสาเหตุของอาการคันเพื่อรักษาการคันที่เกิดขึ้นให้ตรงจุดมากที่สุด

ขั้นตอนการวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุและรักษาอาการคัน
1. ซักประวัติ เพื่อพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดอาการคัน เช่น เป็นสุนัขพันธุ์ผิวแพ้ง่าย คันง่าย หรือไม่ เลี้ยงระบบเปิดหรือระบบปิด มีโอกาสเจอสุนัขจรตัวอื่น ๆ หรือมีความเสี่ยงในการติดเชื้อปรสิตภายนอกอย่างเห็บ หมัด เหา ไร หรือไม่ เป็นต้น

2. ตรวจร่างกาย หาปรสิตภายนอกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ดูลักษณะ ชนิด และการกระจายตัวของรอยโรค ตรวจดูคุณภาพเส้นขนและผิวหนัง

3. เก็บตัวอย่างผิวหนังหรือเส้นขนมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประกอบการวินิจฉัยค้นหาสาเหตุของอาการคัน

4. ให้ยาควบคุมอาการคันและรักษาสาเหตุเบื้องลึกของอาการคันตามผลตรวจที่ได้

5. ดูการตอบสนอง ต่อการรักษาหากสัตว์ป่วยตอบสนองต่อการรักษาดีขึ้นเรื่อย ๆ อาจหยุดให้ยาและเน้นการควบคุมเชื้อปรสิตภายนอกร่วมกับการอาบน้ำดูแลความสะอาดสม่ำเสมอ แต่หากตรวจไม่เจอสาเหตุที่แน่ชัดของอาการคันเบื้องต้น สัตว์ป่วย ตอบสนองต่อยาลดคันได้ดีและไม่สามารถหยุดยาลดคันได้หรือมีอาการ คันเรื้อรัง เป็น ๆ หาย ๆ จะสงสัยโรคกลุ่มภูมิแพ้ซึ่งคุณหมอมักแนะนำให้ทำ “ทดสอบอาหาร”เพื่อแยกระหว่างภูมิแพ้อาหารและภูมิแพ้สิ่งแวดล้อม

จะเห็นได้ว่าการวินิจฉัยและรักษาอาการคันมีหลายขั้นตอน ยากง่ายแตกต่างกันไปตามโรคที่สัตว์เลี้ยงเป็น ซึ่งการเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอาการคันตั้งแต่เริ่มแรกจะช่วยให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงและรักษาอาการคันที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด