logo

THAILAND

logo

น้องหมาขนร่วงแบบนี้ คืออาการปกติไหม

น้องหมาขนร่วงแบบนี้ คืออาการปกติไหม

หลายคนอาจเคยตั้งคำถามและไม่แน่ใจว่าอาการขนร่วงที่น้องหมาเป็นอยู่คืออาการขนร่วงปกติตามธรรมชาติเป็นการผลัดขนตามวงรอบปกติหรือเป็นอาการขนร่วงที่เป็นสัญญาณของโรคผิวหนัง มาไขข้อข้องใจกันได้ในบทความนี้

ข้อสังเกตที่ใช้ในการแยกระหว่างอาการขนร่วงแบบปกติและอาการขนร่วงที่เป็นสัญญาณของโรคผิวหนัง
1. ให้สังเกตลักษณะขนร่วงที่เกิดขึ้น ว่าเป็นอาการ ขนร่วงทั่วทั้งตัวสม่ำเสมอกันหรือขนร่วงแบบเป็นวง เป็นหย่อม หรือเป็นกระจุก ลักษณะอาการขนร่วงที่เป็นปกติคือการมีขนร่วงทั้งตัวแบบสม่ำเสมอ ไม่มีรอยขนร่วงเป็นวง เป็นปื้นหรือขนเว้าแหว่งให้เห็น

2. ให้สังเกตว่า มีปรสิตภายนอก เช่น เห็บ หมัด เหา ไร หรือไม่กรณีน้องหมามีอาการขนร่วงและพบว่ามีปรสิตนอกนอกด้วยถือว่าเป็นอาการขนร่วงที่ผิดปกติ

3. ให้สังเกตว่า มีอาการคัน ผิวหนังแดง เป็นแผล มีรอยเกา รอยถลอก รอยดำ แผลหลุม แผลนูน สีผิวเปลี่ยน ผิวหนา ผิวบางหรืออื่น ๆ ร่วมกับอาการขนร่วงหรือไม่ หากมีอาการดังกล่าวร่วมด้วยให้ถือว่าอาการขนร่วงที่เกิดขึ้นนั้นผิดปกติ

4. ให้สังเกตว่าน้องหมามี พฤติกรรมการกินน้ำ กินอาหาร ขับถ่าย การเล่น และน้ำหนักตัวผิดปกติไปจากเดิมหรือไม่ซึ่งหากมีพฤติกรรมดังกล่าวหรือน้ำหนักตัวผิดปกติไปจากเดิมให้ถือว่าอาการขนร่วงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดปกติ

ดังนั้นหากพบน้องหมาขนร่วงและมีอาการดังกล่าวข้างต้นร่วมด้วยแสดงว่าน้องหมาของคุณกำลังมีปัญหาโรคผิวหนังที่จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเร่งด่วน