logo

THAILAND

logo

ป้องกันไม่ให้สุนัขเกาแผลแรง ๆ ได้อย่างไร

ป้องกันไม่ให้สุนัขเกาแผลแรง ๆ ได้อย่างไร

“การเกา” คืออุปสรรคสำคัญที่ทำให้แผลหายช้ากว่าปกติ ดังนั้นการป้องกันไม่ให้สุนัขเกาแผลแรง ๆ จึงมีประโยชน์ในการช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นและช่วยลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดตามมาจากการเกาแผลได้ ซึ่งวิธีการป้องกันไม่ให้สุนัขเกาแผลแรง ๆ มีดังนี้

1. ทานยาลดคัน การทานยาลดคันที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดอาการคันในสุนัขได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้แนะนำให้เลือกใช้ยาลดคันสำหรับสุนัขชนิดไม่ใช่สเตียรอยด์ซึ่งมีความปลอดภัยสูงและมีประสิทธิภาพในการลดคันได้ดี โดยสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากสัตวแพทย์

2. ทำความสะอาดแผลและปิดแผล การทำความสะอาดแผลมีส่วนช่วยลดคราบน้ำเหลือง เลือด เชื้อโรคและสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่บริเวณแผลทำให้ช่วยลดอาการคันได้ ส่วนการปิดแผลนั้นมีส่วนช่วยให้แผลสะอาด หายไวและลดความรุนแรงจากการเกาแผลได้

3. ใส่ปลอกคอกันเลีย กรณีแผลอยู่บริเวณหน้า ตา คอ หู คาง เพื่อลดความรุนแรงจากการเกา ซึ่งสามารถเลือกใส่ได้ทั้งปลอกคอกันเลียแบบพลาสติกแข็ง แบบนุ่ม แบบหมอนโดนัท หรือแบบแฟชั่นตามพฤติกรรมของสุนัขและความชอบของเจ้าของ

4. ใส่เสื้อปิดแผล กรณีแผลอยู่บริเวณลำตัว หลัง ท้อง เพื่อลดความรุนแรงจากการเกา โดยเลือกใช้เสื้อที่ระบายอากาศได้ดีกระชับ สวมใส่สบาย และไม่ทำให้เกิดรอยบาดตามตัวเมื่อสุนัขมีการเคลื่อนไหว

5. รักษาสาเหตุเบื้องลึกของการเกิดแผล เช่น กรณีสุนัขเป็นแผลจากการแพ้น้ำลายหมัดให้เน้นการกำจัดหมัดร่วมกับการรักษาตามอาการ หรือในสุนัขที่เป็นแผลเกาจากปัญหาภูมิแพ้ก็จำเป็นต้องรักษาภูมิแพ้ตามชนิดที่เป็นร่วมด้วย

ซึ่งหากสามารถนำวิธีการดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้กับสุนัขตามโรค พฤติกรรม อุปนิสัยส่วนตัวและความสะดวกของเจ้าของ ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้สุนัขเกาแผลแรง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ