logo

THAILAND

logo

5 อาการของโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย

5 อาการของโรคผิวหนังที่พบได้บ่อย

1. คัน อาการคันเป็นหนึ่งในอาการของโรคผิวหนังที่มีความโดดเด่นและทำให้เจ้าของพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ โดยอาการแสดงออกที่บ่งบอกถึงการคัน ได้แก่ การเกา แทะ กัด เลีย ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายรวมไปถึงการถูไถตัวกับสิ่งแวดล้อม

2. มีรอยแดง ผิวหนังที่มีรอยแดงบ่งบอกถึงการอักเสบซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การระคายเคือง ภูมิแพ้ผิวหนัง แมลงสัตว์กัดต่อยหรืออื่น ๆโดยการสังเกตสภาพผิวหนังเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้เจ้าของทราบว่าสัตว์เลี้ยงมีปัญหาผิวหนังแดงเกิดขึ้นแล้วหรือยัง

3. ขนร่วง ขนร่วงเป็นความผิดปกติของผิวหนังที่สังเกตเห็นได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อสัตว์เลี้ยงอาศัยอยู่ในบ้านแบบระบบปิด ซึ่งอาจพบได้ทั้งอาการขนร่วงทั้งตัว ร่วงเป็นกระจุก เป็นหย่อม เป็นวง ร่วมกับการมีอาการทางผิวหนังอื่นๆ เช่น คัน มีรอยแดง มีสะเก็ด และมีกลิ่นตัว เป็นต้น

4. มีสะเก็ด สัตว์เลี้ยงที่มีปัญหาโรคผิวหนังส่วนใหญ่มักมีสะเก็ดตามตัว เป็นได้ทั้งสะเก็ดแบบแห้งหรือแบบเปียก สะเก็ดสีขาว สีเหลือง สีครีม สีน้ำตาล หรือสีดำ สะเก็ดแบบมีกลิ่นหรือไม่มีกลิ่น ซึ่งลักษณะของสะเก็ดที่สังเกตได้มีประโยชน์ในการบอกสาเหตุของโรคผิวหนังที่เกิดขึ้นได้คร่าวๆ

5. มีกลิ่นตัว สัตว์เลี้ยงที่เป็นโรคผิวหนังมักมีกลิ่นตัวเร็วกว่าปกติ เช่น อาบน้ำช่วงเช้า ช่วงเย็นหรือวันรุ่งขึ้นก็เริ่มมีกลิ่นตัวแล้ว โดยกลิ่นตัวที่เกิดขึ้นมักเป็นผลมาจากการติดเชื้อแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อยีสต์ เป็นต้น

ดังนั้นหากพบสัตว์เลี้ยงมีอาการดังกล่าวข้างต้นแสดงว่าสัตว์เลี้ยงของท่านกำลังมีปัญหาโรคผิวหนัง ควรรีบพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป