logo

THAILAND

logo

3 เทคนิค ! พิชิตอาการคันในน้องหมา

3 เทคนิค ! พิชิตอาการคันในน้องหมา

น้องหมาคันไม่จบแค่เกา แต่ยังอาจนำมาซึ่งการติดเชื้อแทรกซ้อนและแผลเรื้อรังที่ยากต่อการรักษา 😱
มารักษาอาการคันในน้องหมาอย่างถูกวิธี ก่อนปัญหารุกรามจนยากต่อการรับมือกันเถอะ !


3 วิธีง่าย ๆ ในการรับมือกับอาการคันในน้องหมา มีดังนี้
📍 1. ตรวจเร็ว รู้สาเหตุไว รักษาได้ง่ายนิดเดียว 🐶
สาเหตุของอาการคันเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น การเป็นโรคภูมิแพ้ซึ่งส่งผลให้ผิวหนังไวต่อสิ่งกระตุ้น (น้ำลายหมัด อาหาร ฝุ่นละออง สิ่งแวดล้อม) การติดเชื้อ (แบคทีเรีย ยีสต์ เชื้อรา) หรือการโดนปรสิตภายนอกกัด (เห็บ หมัด ไร) เป็นต้น เมื่อน้องหมาเกิดอาการคัน เจ้าของจึงควรพาน้องหมาไปรับการตรวจจากสัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและวางแผนการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไป

📍 2. ให้ยาลดอาการคัน ป้องกันการเกาจนเกิดแผล 🐶
เมื่อน้องหมาคันและเกามาก การเกาอาจก่อให้เกิดแผลจนเกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนหรือเกิดเป็นแผลเรื้อรังซึ่งยากต่อการรักษา เจ้าของควรให้ยาบรรเทาอาการคันตามคำแนะนำของสัตวแพทย์เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยในปัจจุบันมียาหลากหลายชนิดที่ให้ผลต่อการลดอาการคันเป็นอย่างดี เช่น ยาแก้คันแบบใหม่ชนิดเม็ดและชนิดฉีดซึ่งมีความปลอดภัยสูง แถมออกฤทธิ์ได้ไว โดยสัตวแพทย์จะทำการเลือกชนิดยาให้ตามความเหมาะสมต่อสุขภาพของน้องหมา เจ้าของควรให้ยาตามคำแนะนำของสัตวแพทย์เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีที่สุด

📍 3. รักษาที่ต้นเหตุ บอกลาอาการคันอย่างยั่งยืน 🐶
หลังจากตรวจหาสาเหตุและให้ยาบรรเทาอาการคันแล้ว เจ้าของควรทำการรักษาต้นเหตุของอาการคันเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาอีกในอนาคต เช่น การใช้โปรแกรมป้องกันปรสิตภายนอกกรณีเกิดอาการคันจากการโดนปรสิตภายนอกกัด หรือการเปลี่ยนชนิดของอาหารเป็นสูตรสำหรับผิวหนังแพ้ง่ายในกรณีป่วยด้วยโรคภูมิแพ้อาหาร เป็นต้น ทั้งนี้เจ้าของควรให้การดูแลน้องหมาอย่างใกล้ชิดและให้การรักษาตามคำแนะนำของสัตวแพทย์อย่างเคร่งครัด

อาการคันในน้องหมา รักษาได้ง่ายนิดเดียว 🧡
หากน้องหมาแสดงอาการคัน อย่าลืมพาน้องหมาไปรับการตรวจหาสาเหตุโดยสัตวแพทย์
และให้ยาแก้คันเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจตามมาในอนาคต