logo

THAILAND

logo

การดูแลรักษาสุนัขป่วยโรคผิวหนัง

การดูแลรักษาสุนัขป่วยโรคผิวหนัง

วิธีการดูแลรักษาสุนัขป่วยโรคผิวหนังในแต่ละตัวนั้นอาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดและระดับความรุนแรงของโรค ที่เป็นเช่น กรณีสุนัขเป็นโรคไรขี้เรื้อนหรือแพ้น้ำลายหมัดซึ่งเป็นกลุ่มโรคผิวหนังที่วินิจฉัยง่ายรักษาง่าย ใช้ระยะเวลาในการรักษาสั้น ชนิดยาน้อยและตอบสนองต่อการรักษาดี การดูแลก็จะไม่ยุ่งยากต่างจากโรคกลุ่มภูมิแพ้ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการวินิจฉัย อาศัยการเฝ้าสังเกตมีความเข้าใจและติดตามอาการต่อเนื่องนานหลายเดือน

อย่างไรก็ตามพื้นฐานการดูแลรักษาสุนัขป่วยโรคผิวหนังที่เจ้าของควรเรียนรู้และทำให้ได้ คือ การป้อนยา อาบน้ำ เช็ดหู หยดหูและการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนังแบบต่าง ๆ เช่น ยาหยดหลัง ยาทา สเปรย์หรือผ้าเปียกอย่างถูกวิธีเพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้สัตวแพทย์ผู้ดูแลจะเป็นคนอธิบายวิธีการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขณะรับยากลับบ้าน

และที่สำคัญ หากพบปัญหาในระหว่างการดูแลรักษาควรแจ้งสัตวแพทย์ผู้ดูแลให้ทราบทันที เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการดูแลให้สอดคล้องกับอาการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น หากสุนัขเป็นโรคผิวหนังติดเชื้อแบคทีเรียแบบลึกที่จำเป็นต้องทานยารักษาการติดเชื้อแบบต่อเนื่อง แต่หากไม่สามารถป้อนยาที่บ้านได้ควรแจ้งสัตวแพทย์ผู้ดูแลให้ทราบเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้ยาให้เหมาะสม หรือในกรณีที่ใช้แชมพูยาอาบน้ำตามที่สัตวแพทย์แนะนำแล้วสุนัขมีผิวหนังแดงเห่อมากกว่าเดิม ควรแจ้งให้สัตวแพทย์ผู้ดูแลทราบถึงปัญหาเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

โดยสรุปแล้วการดูแลสุนัขป่วยโรคผิวหนังต้องอาศัยเวลา ความเข้าใจ การสังเกตและความสม่ำเสมอต่อเนื่องตามโรคที่สุนัขเป็น รู้วิธีป้อนยา อาบน้ำ เช็ดหู หยดหูและใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหนังแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม และเมื่อพบปัญหาระหว่างการดูแลรักษาควรแจ้งให้สัตวแพทย์ผู้ดูแลทราบในทันที ซึ่งหากทำได้ตามข้อแนะนำดังกล่าวข้างต้นสุนัขป่วยโรคผิวหนังจะมีอาการดีขึ้นเร็วและช่วยลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำได้ในอนาคต