logo

THAILAND

logo

โรคผิวหนังสุนัขมีกี่ชนิด

โรคผิวหนังสุนัขมีกี่ชนิด

โรคผิวหนังสุนัขแบ่งหลัก ๆ ได้ 5 ชนิด คือ
1. กลุ่มโรคติดเชื้อปรสิตภายนอก
2. กลุ่มโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์และเชื้อรา
3. กลุ่มโรคภูมิแพ้
4. กลุ่มโรคความผิดปกติของฮอร์โมน
5. กลุ่มโรคอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อสภาพผิวหนังและเส้นขนของสุนัข

1. กลุ่มโรคติดเชื้อปรสิตภายนอก ชนิดที่พบบ่อย ได้แก่ การติดเห็บ หมัด เหา ไร ที่ทำให้สุนัขมีอาการคัน ขนร่วง ผิวหนังอักเสบแดง และเพิ่มความเสี่ยงในการติดพยาธิในทางเดินอาหาร (หมัด) และพยาธิในเม็ดเลือด (เห็บ) ได้ด้วย ปัจจุบันพบการป้องกันปรสิตภายนอกในสุนัขทำง่ายและได้ผลดีด้วยการใช้ยากินร่วมกับการควบคุมปรสิตภายนอกในสิ่งแวดล้อม

2. กลุ่มโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อรา ซึ่งเป็นการติดเชื้อแทรกซ้อนจากสาเหตุเบื้องลึกอื่น ๆ เช่น ติดเชื้อปรสิตภายนอก เป็นภูมิแพ้ผิวหนัง ได้รับยากดภูมิ หรือมีภาวะป่วยระบบอื่น การรักษาโรคผิวหนังติดเชื้อในกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีทั้งการใช้ยาเฉพาะที่ เช่น แชมพู สเปรย์ ยาทา ผ้าเปียกและการใช้ยากินรักษาการติดเชื้อที่ออกฤทธิ์ทั่วร่างกาย

3. กลุ่มโรคภูมิแพ้ แบ่งได้เป็นภูมิแพ้อาหารซึ่งมักเป็นการแพ้โปรตีนหรือสารกันเสียที่อยู่ในอาหารและภูมิแพ้สิ่งแวดล้อม เช่น แพ้ละอองเกสรหญ้า ต้นไม้ ดอกไม้ ไรฝุ่นหรือไรโรงเก็บในอาหารเก่าหรือเศษไม้แห้ง เป็นต้น กรณีสงสัยน้องหมาเป็นโรคผิวหนังกลุ่มภูมิแพ้แนะนำให้ทำทดสอบอาหารเพื่อจำแนกชนิดของภูมิแพ้ร่วมกับการรักษาตามอาการและดูการตอบสนอง

4. กลุ่มโรคความผิดปกติของฮอร์โมน ได้แก่ โรคฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ (Hypothyroidism) โรคฮอร์โมนคอร์ติซอลสูง (Hyperadrenocorticism: Cushing's diseases) โรคความผิดปกติของฮอร์โมนเพศ (Sex hormone disorders) และโรคความผิดปกติของฮอร์โมนการเจริญเติบโต (Growth hormone dermatoses) โดยสุนัขที่เป็นโรคผิวหนังในกลุ่มนี้จะมีความผิดปกติอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมการกินอาหารการกินน้ำ การขับถ่าย หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักตัวร่วมด้วย

5. กลุ่มโรคอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อสภาพผิวหนังและเส้นขนของสุนัข ได้แก่ โรคความผิดปกติของการสร้างสารพันธุกรรม โรคระบบเลือด โรคตับ โรคไต หรือโรคเนื้องอก ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการตรวจเลือดหรือการตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ เพิ่มเติม