logo

THAILAND

logo

สุนัขมีอาการคันแบบไหน ที่ควรพบสัตวแพทย์

สุนัขมีอาการคันแบบไหน ที่ควรพบสัตวแพทย์

หลายคนอาจคิดว่าอาการคันเป็นเรื่องปกติในสุนัขและไม่จำเป็นต้องรักษาหรือพาไปพบสัตวแพทย์ แต่ในความเป็นจริงแล้วอาการคันในสุนัขนั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งอาการคันแบบธรรมดาที่ไม่สัมพันธ์กับโรคผิวหนังและอาการคันที่เป็นความผิดปกติของโรคผิวหนังซึ่งจำเป็นต้องรักษาและพาไปพบสัตวแพทย์ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าอาการคันแบบไหนที่ควรพาสุนัขไปพบสัตวแพทย์ มาค้นหาคำตอบกันเลย

อาการคันที่ควรพบสัตวแพทย์ประกอบด้วย
1. อาการคันที่มีความผิดปกติหรือมีรอยโรคที่ผิวหนังร่วมด้วย เช่น มีเห็บ หมัด ขนร่วง รอยแดง เป็นแผล มีรอยเกาชัดเจน มีสะเก็ดรังแค ผิวหนังหนาตัวขึ้น เปลี่ยนเป็นสีคล้ำ มีเลือดซึม มีคราบน้ำเหลืองหรือมีกลิ่นตัว

2. อาการคันที่มีความถี่ในการเกามากกว่าครึ่งนึงของกิจกรรมในชีวิตประจำวันของสุนัข ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็สังเกตเห็นว่าสุนัขมีอาการคันให้เห็น ซึ่งในสุนัขบางตัวที่มีอาการคันรุนแรงอาจพบอาการอื่นๆ เช่น ซึมลงหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยได้

3. อาการคันที่มากจนได้ยินเสียงเกาดังรบกวนเจ้าของ โดยเฉพาะในเวลากลางคืน หากสุนัขมีอาการคันจนกระทั่งเจ้าของได้ยินเสียงและทำให้นอนไม่หลับได้ แสดงว่าอาการคันที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและจำเป็นต้องเข้าพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจรักษาต่อไป

4. อาการคันที่มีระยะเวลานานมากกว่า 3 วัน และไม่ดีขึ้นแม้จะพยายามดูแลในเบื้องต้น เช่น อาบน้ำให้แล้ว บ่งบอกว่าสุนัขมีอาการคันที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา

กล่าวโดยสรุปหากพบสุนัขมีอาการคันเข้าข่าย 1 ใน 4 ข้อดังกล่าวข้างต้น ควรพาสุนัขเข้าพบสัตวแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุของอาการคันและรักษาต่อไป