logo

THAILAND

logo

สัญญาณบ่งบอกถึงอาการคันของสุนัขที่ควรตระหนักถึง

 1. 1
  dog ชอบเลียตัวเอง
 2. 2
  dog กัด/แทะตามตัว
 3. 3
  dog ชอบเกา
 4. 4
  dog เอาตัวแนบถูไถ

โรคที่ทำให้เกิดอาการคัน

ในสุนัขมีอะไรบ้างนะ

โรคที่ทำให้เกิดอาการคันในสุนัขมีอะไรบ้างนะ

โรคที่ทำให้น้องหมาเกิดอาการคันได้นั้นมีอยู่มากมาย ยิ่งเรารู้สาเหตุได้เร็วเท่าไหร่ ก็ยิ่งรักษาได้เร็วเท่านั้น โดยโรคที่ทำให้เกิดอาการคันในน้องหมาที่พบได้บ่อยๆมีดังต่อไปนี้

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ในน้องหมาเกิดจากการที่ร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ (allergen) บางชนิดมากเกินไปที่พบได้บ่อย คือ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง (atopic dermatitis) ที่มีลักษณะเฉพาะคือน้องหมาจะมีอการคันมาก แต่หากร่างกายไม่ได้รับการกระตุ้นจาก allergen น้องหมาก็จะไม่แสดงอาการคันเลย โดยสารก่อภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยในสิ่งแวดล้อม เช่น ไรฝุ่นภายในบ้าน (house dust mite),เกสรดอกไม้ เป็นต้น

atopic dermatitis

โรคภูมิแพ้ผิวหนัง

(Atopic dermatitis)

สาเหตุเกิดจากสารก่อภูมิแพ้ในสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกระตุ้น เช่น ไรฝุ่นภายในบ้าน เกสรดอกไม้

food allergy

โรคภูมิแพ้อาหาร

(Food allergy)

ปฏิกิริยาการแพ้ที่เกิดจากการตอบสนองที่มากเกินของร่างกายต่อโปรตีนบางชนิดที่เป็นส่วนประกอบของอาหาร

flea bite allergy

โรคภูมิแพ้น้ำลายหมัด

(Flea bite allergy)

เกิดจากการแพ้น้ำลายหมัด จะพบว่ามีขนร่วงและมีอาการคัน มักพบรอยโรคที่บริเวณเอวไปจนถึงส่วนหลัง

scabies

ไรขี้เรื้อน

(Scabies)

มีสาเหตุมาจากไรขึ้เรื้อน ซึ่งทำให้สุนัขมีอาการคันอย่างรุนแรง

โรคผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อ

อาจเกิดจากเชื้อยีสต์ แบคทีเรีย เชื้อรา ปรสิต หรือติดเชื้อจากหลายสาเหตุ ซึ่งหากรักษาตรงตามสาเหตุก็จะช่วยให้อาการคันหายไปได้

รูปแบบของโรคผิวหนังอักเสบ

ที่เกิดจากการติดเชื้อมีอยู่ 2 แบบ ดังนี้

dog

1

แบบมีตุ่มหนอง (pyoderma)

มักเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทรงกลมที่ชื่อว่า Staphylococcus pseudointermedius ผิวหนังจะอักเสบแดง มีสะเก็ดรังแค ทำให้เกิดอาการคัน

1

แบบผิวหนังเปียกเยิ้ม

มักเกิดจาการติดเชื้อยีสต์ชื่อ Malassezia spp. ทำให้ผิวหนังเกิดความมันเหนียว มีรังแค และคัน

อาการคันที่เกิดจากสาเหตุอื่น

dog

นอกเหนือจากโรคที่ได้กล่าวมาแล้ว น้องหมาอาจจะมีอาการคันได้จากโรคอื่นๆ อีกได้ เช่น โรค Pemphigus ซึ่งเป็นโรคผิวหนังที่เกิด จากปัญหาระบบภูมิคุ้มกันในตัวสุนัขเอง หรือโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในสุนัขก็สามารถทำให้เกิดอาการคันได้ นอกจากนี้เราต้องแยกแยะ สุนัขที่ไม่ได้มีอาการคันจริงๆ แต่แสดงพฤติกรรมเหมือนว่าคัน ตัวอย่างเช่น เมื่อสุนัขได้รับบาดเจ็บจากการโดนเสี้ยน/หนามตำที่ขา เขาก็มักจะเลียบริเวณนั้น หรือเมื่อสุนัขมีปัญหาไขข้ออักเสบ สุนัขอาจจะเลีย/เกา/ไถตรงบริเวณที่มีปัญหาได้ แต่ไม่ว่ากรณีใด หากสุนัขยิ่งเลีย ยิ่งเกา ก็จะยิ่งทำให้ผิวหนังเกิดการอักเสบมากขึ้น และจะยิ่งคันมากขึ้นไปอีก

ทำไมโรคต่างๆ

ถึงทำให้เกิดอาการคัน

ทำไมโรคต่างๆ ถึงทำให้เกิดอาการคัน

เมื่อสุนัขเกิดอาการคันโดยมีสาเหตุจากโรคผิวหนังต่างๆ สุนัขจะเริ่มแสดงพฤติกรรมการกัด เลีย ถูร่างกายในส่วนนั้นทำให้ผิวหนังเกิดการถลอก ส่งผลให้ปราการที่ช่วยป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากนอกร่างกายมีประสิทธิภาพลดลง กระบวนการอักเสบจึงรุนแรงยิ่งขึ้น สุนัขจึงยิ่งคันมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตัดวงจรของอาการคันให้ได้เร็วที่สุด

การรักษาอาการคันของน้องหมาทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับ

สาเหตุของโรค ซึ่งควรได้รับการวินิจฉัยจากสัตวแพทย์

สิ่งที่สำคัญคือต้องตัดวงจรของอาการคันให้ได้ โดยวงจรอาการคันของน้องหมามีดังนี้

circle of itching
sign to see doctor sign to see doctor

นอกจากนี้ เจ้าของสามารถประเมินอาการคันของน้องหมาได้ด้วยตัวเอง โดยให้คะแนนระดับความคันตามคำจำกัดความต่อไปนี้ เพื่อที่จะได้อธิบายระดับความคันของน้องหมาให้สัตวแพทย์ได้ทราบและเข้าใจอย่างละเอียดมากขึ้น

itch head
10

คันรุนแรงมาก

8

คันมาก

6

คันปานกลาง

4

คันเล็กน้อย

2

คันน้อยมาก

0

สุนัขปกติ