logo

THAILAND

logo

อาการคันในสุนัข

เป็นเรื่องปกติหรือไม่?

อาการคันในสุนัข เป็นเรื่องปกติหรือไม่?

ภูมิแพ้อาหาร

(Food allergy)

logo

อาการที่พบได้บ่อย

คันมาก ผิวหนังแดง ถ่ายเหลว

สิ่งที่กระตุ้นการเกิดภูมิแพ้

อาหารสุนัข ขนม

บริเวณที่สุนัขคัน

ใบหน้า ขาหนีบ หู บริเวณก้น

สายพันธุ์สุนัขที่มักเกิดโรคภูมิแพ้ผิวหนัง

-